VÍ LITI MÀU DA BÒ
VÍ LITI MÀU ĐEN
350.000 đ
VÍ LITI MÀU ĐỎ ĐÔ
VÍ LITI MÀU NÂU
350.000 đ
VÍ LITI MÀU VÀNG BÒ