LET'S START FROM HERE 30ml

Mã sản phẩm: 153403684
Tất cả sản phẩm, SQ Perfume, Nước hoa Unisex
Giá: 498.000 đ
Số lượng
Thành phần mùi hương
- Cam Hương, Chanh, Bạch Đậu Khấu, Quýt, Cam.
- Hoa Linh Lan, Rễ Diên Vĩ, Muối Biển.
- Gỗ Hoàng Đàn, Xạ Hương, Đậu Tonka.