Vuông shop, nơi chất chứa những yêu thương chờ được lan tỏa!

Vuông công cụ
LINA BAG
390.000 đ
TÚI EASY XANH MINT
380.000 đ
TÚI EASY ĐỎ SAN HÔ
TÚI EASY KEM
380.000 đ
TÚI JANEE KEM
380.000 đ
TÚI JANEE XANH MINT
TÚI JANEE ĐỎ SAN HÔ
GLOW GIRL
280.000 đ
VÍ NỮ VÍ NỮ
Danh mục
BAOBEI BLUE
300.000 đ
BAOBEI BLACK
300.000 đ
BAOBEI PINK
300.000 đ
BAOBEI GREEN
300.000 đ
BAOBEI SANDLE TAN
Hết hàng
BAOBEI VÀNG
300.000 đ
BAOBEI BEGIE
300.000 đ
VÍ HOA HỒNG
300.000 đ
VÍ NAM VÍ NAM
Danh mục
DOUBLEMAN NÂU
Hết hàng
DOUBLEMAN XANH ĐEN
Hết hàng
DOUBLEMAN SADDLE TAN
DOUBLEMAN ĐEN
600.000 đ
VÍ NAM GẬP ĐỨNG NÂU CHOCOLATE
VÍ NAM GẬP ĐỨNG SANDLE TAN
VÍ NAM GẬP ĐỨNG NAVY BLUE
VÍ ĐỨNG CAPTAIN ĐEN
MINI ROSE BEGIE
195.000 đ
MINI ROSE BRUNT ORANGE
MINI ROSE ĐEN
195.000 đ
VÍ START ĐỎ
280.000 đ
VÍ START SANDLE TAN
VÍ START XANH
280.000 đ
VÍ START ĐEN
280.000 đ
VÍ START HỒNG
280.000 đ
PIN 165 CHÚ VỊT
Hết hàng
MEMORIES XANH ĐEN
295.000 đ
MEMORIES LIGHT BLUE
295.000 đ
MEMORIES MÀU ĐEN
295.000 đ
MEMORIES HỒNG PASTEL
MEMORIES MÀU SADDLE TAN
MEMORIES MÀU NÂU
295.000 đ
MEMORIES ĐỎ ĐÔ
295.000 đ
PC LEATHER SADDLE TAN
Hết hàng
PC LEATHER ĐỎ
Hết hàng
PC LEATHER XANH ĐEN
Hết hàng
PC LEATHER ĐEN
370.000 đ
PC LEATHER NÂU
Hết hàng
PC XANH LÁ
150.000 đ
PC XÁM
150.000 đ
PC CAM
150.000 đ
BALO BALO
Danh mục
BALO ALL DAY ĐEN
Hết hàng
BALO ALL DAY TRẮNG KEM
LOVE BACKPACK
Hết hàng
BALO ĐA NĂNG ĐEN
Hết hàng
BALO ĐA NĂNG SANDLE TAN
BALO ĐA NĂNG BEGIE
Hết hàng
BALO BRUNCH XÁM
Hết hàng
BALO BRUNCH ĐEN
Hết hàng
SQ PERFUME SQ PERFUME
Danh mục
NOIR DESIR 50ml
Hết hàng
LIMER 50ml
Hết hàng
FAIRY 50ml
748.000 đ
RISING IN LOVE 50ml
748.000 đ
WISDOM 50ml
748.000 đ
IT'S NOW OR NEVER 50ml
LET'S START FROM HERE 50ml
WANDER 50ml
748.000 đ
DOOR GIFTS DOOR GIFTS
Danh mục
PAASPORT COVER KHẮC LOGO
BAO DA BÚT BI IN LOGO
VỎ BỌC HỘ CHIẾU SIMILI IN LOGO
BÌA THIỆP DA PU IN LOGO
VỎ CARD DA SAFIANO IN LOGO
TÚI COSMETIC DA PU IN LOGO
THẺ ĐEO TÊN DA PU IN LOGO
TÚI CLUTCH DA PU IN LOGO
BUN YÊU CÂY : là một chàng trai vô danh, không rõ ràng. yêu cây tức là một cuộc sống nhẹ nhàng, ung dung và có nhiều góc nhìn cuộc sống. Bun yêu cây như một chanel của Vuông tản mạn, đời thực nhưng k triết lý lên đời, không bồn bã hơn thua, không theo sự phù phiếm đơn thuần. Bun yêu cây đơn giản hơn, mộc mạc hơn và đi theo một lối sống tích cực, hiện thực hoá cuộc sống bằng những tư duy mới mẻ và màu sắc.
BUN YÊU CÂY : là một chàng trai vô danh, không rõ ràng. yêu cây tức là một cuộc sống nhẹ nhàng, ung dung và có nhiều góc nhìn cuộc sống. Bun yêu cây như một chanel của Vuông tản mạn, đời thực nhưng k triết lý lên đời, không bồn bã hơn thua, không theo sự phù phiếm đơn thuần. Bun yêu cây đơn giản hơn, mộc mạc hơn và đi theo một lối sống tích cực, hiện thực hoá cuộc sống bằng những tư duy mới mẻ và màu sắc.