Vuông shop, nơi chất chứa những yêu thương chờ được lan tỏa!

Vuông công cụ
TÚI VIBES APRICOT
545.000 đ
TÚI VIBES WHITE
545.000 đ
TÚI VIBES BLACK
545.000 đ
TÚI CELATO APRICOT M22
TÚI CELATO SADDLETAN M22
TÚI CELATO APRICOT S22
TÚI CELATO SADDLE S22
TÚI NỮ PINK FLOWERS APRICOT
VÍ NỮ VÍ NỮ
Danh mục
VÍ DÀI PEACH BERRY DA NHẠT
VÍ DÀI PEACH BERRY HỒNG
VÍ DÀI PEACH BERRY XÁM
VÍ NGẮN PEACH BERRY XÁM
VÍ NGẮN PEACH BERRY HỒNG
VÍ NGẮN PEACH BERRY DA NHẠT
LUCKY WALLET HỒNG
350.000 đ
LUCKY WALLET NÂU
350.000 đ
VÍ NAM VÍ NAM
Danh mục
DOUBLEMAN NÂU
600.000 đ
DOUBLEMAN XANH ĐEN
600.000 đ
DOUBLEMAN SADDLE TAN
DOUBLEMAN ĐEN
600.000 đ
VÍ NAM GẬP ĐỨNG NÂU CHOCOLATE
VÍ NAM GẬP ĐỨNG SANDLE TAN
VÍ NAM GẬP ĐỨNG NAVY BLUE
VÍ ĐỨNG CAPTAIN ĐEN
MINI ROSE BEGIE
195.000 đ
MINI ROSE BRUNT ORANGE
MINI ROSE ĐEN
195.000 đ
VÍ START ĐỎ
280.000 đ
VÍ START SANDLE TAN
VÍ START XANH
280.000 đ
VÍ START ĐEN
280.000 đ
VÍ START HỒNG
280.000 đ
PIN 165 CHÚ VỊT
165.000 đ
MEMORIES XANH ĐEN
280.000 đ
MEMORIES LIGHT BLUE
280.000 đ
MEMORIES MÀU ĐEN
280.000 đ
MEMORIES HỒNG PASTEL
MEMORIES MÀU SADDLE TAN
MEMORIES MÀU NÂU
280.000 đ
MEMORIES ĐỎ ĐÔ
280.000 đ
PC LEATHER SADDLE TAN
PC LEATHER ĐỎ
370.000 đ
PC LEATHER XANH ĐEN
PC LEATHER ĐEN
370.000 đ
PC LEATHER NÂU
370.000 đ
PC ĐEN
150.000 đ
PC ĐỎ ĐÔ
150.000 đ
PC HỒNG SEN
Hết hàng
BALO BALO
Danh mục
BALO ALL DAY ĐEN
480.000 đ
BALO ALL DAY TRẮNG KEM
BALO BRUNCH ĐEN
480.000 đ
BALO BRUNCH XÁM
480.000 đ
SQ PERFUME SQ PERFUME
Danh mục
NOIR DESIR 50ml
Hết hàng
LIMER 50ml
Hết hàng
FAIRY 50ml
748.000 đ
RISING IN LOVE 50ml
748.000 đ
WISDOM 50ml
748.000 đ
IT'S NOW OR NEVER 50ml
LET'S START FROM HERE 50ml
WANDER 50ml
748.000 đ
DOOR GIFTS DOOR GIFTS
Danh mục
BAO DA BÚT BI IN LOGO
VỎ BỌC HỘ CHIẾU SIMILI IN LOGO
BÌA THIỆP DA PU IN LOGO
VỎ CARD DA SAFIANO IN LOGO
TÚI COSMETIC DA PU IN LOGO
THẺ ĐEO TÊN DA PU IN LOGO
TÚI CLUTCH DA PU IN LOGO
VÍ CARD DA PU IN LOGO
BUN YÊU CÂY : là một chàng trai vô danh, không rõ ràng. yêu cây tức là một cuộc sống nhẹ nhàng, ung dung và có nhiều góc nhìn cuộc sống. Bun yêu cây như một chanel của Vuông tản mạn, đời thực nhưng k triết lý lên đời, không bồn bã hơn thua, không theo sự phù phiếm đơn thuần. Bun yêu cây đơn giản hơn, mộc mạc hơn và đi theo một lối sống tích cực, hiện thực hoá cuộc sống bằng những tư duy mới mẻ và màu sắc.
BUN YÊU CÂY : là một chàng trai vô danh, không rõ ràng. yêu cây tức là một cuộc sống nhẹ nhàng, ung dung và có nhiều góc nhìn cuộc sống. Bun yêu cây như một chanel của Vuông tản mạn, đời thực nhưng k triết lý lên đời, không bồn bã hơn thua, không theo sự phù phiếm đơn thuần. Bun yêu cây đơn giản hơn, mộc mạc hơn và đi theo một lối sống tích cực, hiện thực hoá cuộc sống bằng những tư duy mới mẻ và màu sắc.