Vuông shop, nơi chất chứa những yêu thương chờ được lan tỏa!

ONTHEGO NÂU
350.000 đ
ONTHEGO XANH RÊU
350.000 đ
ONTHEGO ĐEN
350.000 đ
WHITE EGG NÂU
475.000 đ
WHITE EGG XÁM
475.000 đ
WHITE EGG ĐEN
Hết hàng
WHITE EGG BEGIE
Hết hàng
WHITE EGG XANH ĐEN
475.000 đ
VÍ NỮ VÍ NỮ
Danh mục
CARA SANDLE TAN
445.000 đ
CARA NÂU
445.000 đ
CARA XANH LÁ
445.000 đ
CARA BEGIE
445.000 đ
RICOTTA TÍM LAVENDER
RICOTTA NÂU COFEE
385.000 đ
RICOTTA HỒNG PASTEL
RICOTTA XANH
385.000 đ
VÍ NAM VÍ NAM
Danh mục
VÍ NAM NGANG BASIC DA VÂN APRICOT
VÍ NAM NGANG BASIC DA VÂN NÂU CHOCOLATE
VÍ NAM NGANG BASIC DA VÂN NÂU SÁNG
VÍ NAM NGANG MAY MAY DA VACHETTA CÓ KHUNG ẢNH
VÍ NAM ĐỨNG MAY MAY DA VACHETTA CÓ KHUNG ẢNH
VÍ NAM ĐỨNG MAY MAY DA VACHETTA KHÔNG KHUNG ẢNH MÀU NÂU
VÍ NAM ĐỨNG MAY TAY DA VACHETTA KHÔNG KHUNG ẢNH MÀU ĐEN
VÍ NAM NGANG MAY TAY DA VACHETTA KHÔNG KHUNG ẢNH MÀU ĐEN
OVAL BEGIE
350.000 đ
OVAL XANH RÊU
350.000 đ
OVAL SANDLE TAN
350.000 đ
OVAL NÂU ĐẬM
350.000 đ
MINI ĐỨNG NÂU
395.000 đ
MINI ĐỨNG SADDLE TAN
MINI ĐỨNG MÀU ĐEN
MINI ĐỨNG XANH ĐEN
PIN 165 CHÚ VỊT
Hết hàng
MEMORIES XANH ĐEN
350.000 đ
MEMORIES LIGHT BLUE
350.000 đ
MEMORIES MÀU ĐEN
350.000 đ
MEMORIES HỒNG PASTEL
MEMORIES MÀU SADDLE TAN
MEMORIES MÀU NÂU
350.000 đ
MEMORIES ĐỎ ĐÔ
Hết hàng
PC LEATHER SADDLE TAN
Hết hàng
PC LEATHER ĐỎ
Hết hàng
PC LEATHER XANH ĐEN
Hết hàng
PC LEATHER ĐEN
370.000 đ
PC LEATHER NÂU
Hết hàng
PC XANH LÁ
150.000 đ
PC XÁM
150.000 đ
PC CAM
150.000 đ
BALO BALO
Danh mục
SKYLINE XANH ĐEN
480.000 đ
SKYLINE ĐEN
480.000 đ
SKYLINE XÁM
480.000 đ
RIDER BEGIE
Hết hàng
RIDER ĐEN
480.000 đ
RIDER XANH ĐEN
Hết hàng
RIDER XÁM
Hết hàng
DOUNUT ĐEN
Hết hàng
SQ PERFUME SQ PERFUME
Danh mục
NOIR DESIR 50ml
Hết hàng
LIMER 50ml
Hết hàng
FAIRY 50ml
748.000 đ
RISING IN LOVE 50ml
748.000 đ
WISDOM 50ml
748.000 đ
IT'S NOW OR NEVER 50ml
LET'S START FROM HERE 50ml
WANDER 50ml
748.000 đ
DOOR GIFTS DOOR GIFTS
Danh mục
PAASPORT COVER KHẮC LOGO
CLUTCH BAG
Liên hệ
VÍ THE LEVEL IN LOGO
VÍ START KHẮC THƯƠNG HIỆU
PASSPORT COVER IN CHÌM LOGO THƯƠNG HIỆU
BAO DA BÚT BI IN LOGO
VỎ BỌC HỘ CHIẾU SIMILI IN LOGO
BÌA THIỆP DA PU IN LOGO
BUN YÊU CÂY : là một chàng trai vô danh, không rõ ràng. yêu cây tức là một cuộc sống nhẹ nhàng, ung dung và có nhiều góc nhìn cuộc sống. Bun yêu cây như một chanel của Vuông tản mạn, đời thực nhưng k triết lý lên đời, không bồn bã hơn thua, không theo sự phù phiếm đơn thuần. Bun yêu cây đơn giản hơn, mộc mạc hơn và đi theo một lối sống tích cực, hiện thực hoá cuộc sống bằng những tư duy mới mẻ và màu sắc.
BUN YÊU CÂY : là một chàng trai vô danh, không rõ ràng. yêu cây tức là một cuộc sống nhẹ nhàng, ung dung và có nhiều góc nhìn cuộc sống. Bun yêu cây như một chanel của Vuông tản mạn, đời thực nhưng k triết lý lên đời, không bồn bã hơn thua, không theo sự phù phiếm đơn thuần. Bun yêu cây đơn giản hơn, mộc mạc hơn và đi theo một lối sống tích cực, hiện thực hoá cuộc sống bằng những tư duy mới mẻ và màu sắc.