Vuông shop, nơi chất chứa những yêu thương chờ được lan tỏa!

Vuông công cụ
TOTE BAG DA 2 MẶT ĐEN-TRẮNG
TOTE BAG DA 2 MẶT CAM ĐẤT-TRẮNG
TOTE BAG DA 2 MẶT BEGIE-VÀNG
LENNY MÀU RÊU
545.000 đ
LENNY MÀU BEGIE
545.000 đ
LENNY MÀU ĐEN
545.000 đ
LISA MÀU XANH MALLARD
LISA MÀU HỒNG PASTEL
VÍ NỮ VÍ NỮ
Danh mục
VÍ WAVE XANH RÊU
250.000 đ
VÍ WAVE COGNAC
250.000 đ
VÍ GẬP 3 NẮP XÉO SANDLE TAN
VÍ GẬP 3 NẮP XÉO ĐỎ ĐÔ
VÍ GẬP 3 NẮP XÉO XANH DƯƠNG
VÍ GẬP 3 NẮP XÉO NÂU
VÍ GẬP 3 NẮP XÉO ĐEN
BLISS DÀI ĐỎ ĐÔ
VÍ NAM VÍ NAM
Danh mục
VÍ NAM GẬP ĐỨNG NÂU CHOCOLATE
VÍ NAM GẬP ĐỨNG SANDLE TAN
VÍ NAM GẬP ĐỨNG NAVY BLUE
VÍ GẬP 3 NẮP XÉO SANDLE TAN
VÍ GẬP 3 NẮP XÉO ĐỎ ĐÔ
VÍ GẬP 3 NẮP XÉO XANH DƯƠNG
VÍ GẬP 3 NẮP XÉO NÂU
VÍ GẬP 3 NẮP XÉO ĐEN
VÍ WAVE XANH RÊU
250.000 đ
VÍ WAVE SADDLE TAN
250.000 đ
VÍ WAVE COGNAC
250.000 đ
VÍ GẬP 3 NẮP XÉO SANDLE TAN
VÍ GẬP 3 NẮP XÉO ĐỎ ĐÔ
VÍ GẬP 3 NẮP XÉO XANH DƯƠNG
VÍ GẬP 3 NẮP XÉO NÂU
VÍ GẬP 3 NẮP XÉO ĐEN
MKEY SLIVER MÀU SANDDLE TAN
MKEY SLIVER MÀU XANH ĐEN
MKEY SLIVER MÀU ĐỎ ĐÔ
MKEY SLIVER MÀU NÂU
MKEY SLIVER MÀU ĐEN
MEMORIES XANH ĐEN
250.000 đ
MEMORIES LIGHT BLUE
250.000 đ
MEMORIES MÀU ĐEN
250.000 đ
PC LEATHER SADDLE TAN
PC LEATHER ĐỎ
370.000 đ
PC LEATHER XANH ĐEN
PC LEATHER ĐEN
370.000 đ
PC LEATHER NÂU
370.000 đ
PC ĐEN
120.000 đ
PC ĐỎ ĐÔ
120.000 đ
PC HỒNG SEN
Hết hàng
BALO BALO
Danh mục
BALO PASTEL MÀU ĐEN
Hết hàng
BALO PASTEL MÀU HỒNG
BALO PASTEL MÀU KEM
BALO PASTEL MÀU XANH
BALO DÂY KÉO MÀU ĐEN
BALO DÂY KÉO MÀU XANH
BALO DÂY KÉO MÀU HỒNG
BALO HAI DÂY KÉO NGOÀI MÀU XÁM
SQ PERFUME SQ PERFUME
Danh mục
NOIR DESIR 50ml
-30%
Hết hàng
LIMER 50ml
748.000 đ
FAIRY 50ml
748.000 đ
RISING IN LOVE 50ml
748.000 đ
WISDOM 50ml
748.000 đ
IT'S NOW OR NEVER 50ml
LET'S START FROM HERE 50ml
RISING IN LOVE 10ml
178.000 đ
DOOR GIFTS DOOR GIFTS
Danh mục
BAO DA BÚT BI IN LOGO
VỎ BỌC HỘ CHIẾU SIMILI IN LOGO
BÌA THIỆP DA PU IN LOGO
VỎ CARD DA SAFIANO IN LOGO
TÚI COSMETIC DA PU IN LOGO
THẺ ĐEO TÊN DA PU IN LOGO
TÚI CLUTCH DA PU IN LOGO
VÍ CARD DA PU IN LOGO