Vuông shop, nơi chất chứa những yêu thương chờ được lan tỏa!

Vuông công cụ
LENNY MÀU RÊU
Hết hàng
LENNY MÀU BEGIE
Hết hàng
LENNY MÀU ĐEN
Hết hàng
TÚI PETITE OPTIMIST
TÚI PETITE RADIATE POSITIVITY
ALICE BAG BEGIE
695.000 đ
ALICE BAG XANH RÊU
Hết hàng
ALICE BAG ĐEN
695.000 đ
VÍ NỮ VÍ NỮ
Danh mục
BLISS DÀI ĐỎ ĐÔ
BLISS DÀI SADDLE TAN
BLISS DÀI NÂU
495.000 đ
BLISS DÀI BEIGE
495.000 đ
VÍ WAVE XANH RÊU
250.000 đ
VÍ WAVE SADDLE TAN
250.000 đ
VÍ WAVE COGNAC
250.000 đ
VÍ CẦM TAY RETINA
VÍ NAM VÍ NAM
Danh mục
DOUBLEMAN NÂU
600.000 đ
DOUBLEMAN XANH ĐEN
600.000 đ
DOUBLEMAN SADDLE TAN
DOUBLEMAN ĐEN
600.000 đ
VÍ NAM GẬP ĐỨNG NÂU CHOCOLATE
VÍ NAM GẬP ĐỨNG SANDLE TAN
VÍ NAM GẬP ĐỨNG NAVY BLUE
VÍ NAM NGANG BASIC MÀU ĐEN
VÍ HỘP MÀU ĐEN
450.000 đ
VÍ HỘP SADDLE TAN
VÍ HỘP MÀU NÂU
450.000 đ
VÍ HỘP ĐỎ ĐÔ
VÍ HỘP XANH ĐEN
450.000 đ
VÍ IN HOA HOA TIẾT LẬP THỂ
VÍ IN HOA HOA TIẾT HOA CỎ
VÍ IN MÀU XANH RÊU
PIN 165 CHÚ VỊT
165.000 đ
MEMORIES XANH ĐEN
280.000 đ
MEMORIES LIGHT BLUE
280.000 đ
MEMORIES MÀU ĐEN
280.000 đ
MEMORIES HỒNG PASTEL
MEMORIES MÀU SADDLE TAN
MEMORIES MÀU NÂU
280.000 đ
MEMORIES ĐỎ ĐÔ
280.000 đ
PC LEATHER SADDLE TAN
PC LEATHER ĐỎ
370.000 đ
PC LEATHER XANH ĐEN
PC LEATHER ĐEN
370.000 đ
PC LEATHER NÂU
370.000 đ
PC ĐEN
120.000 đ
PC ĐỎ ĐÔ
120.000 đ
PC HỒNG SEN
Hết hàng
BALO BALO
Danh mục
BALO PASTEL MÀU ĐEN
Hết hàng
BALO PASTEL MÀU HỒNG
BALO PASTEL MÀU KEM
Hết hàng
BALO PASTEL MÀU XANH
BALO DÂY KÉO MÀU ĐEN
BALO DÂY KÉO MÀU XANH
BALO DÂY KÉO MÀU HỒNG
BALO HAI DÂY KÉO NGOÀI MÀU XÁM
SQ PERFUME SQ PERFUME
Danh mục
NOIR DESIR 50ml
748.000 đ
LIMER 50ml
748.000 đ
FAIRY 50ml
748.000 đ
RISING IN LOVE 50ml
748.000 đ
WISDOM 50ml
748.000 đ
IT'S NOW OR NEVER 50ml
LET'S START FROM HERE 50ml
WANDER 50ml
748.000 đ
DOOR GIFTS DOOR GIFTS
Danh mục
BAO DA BÚT BI IN LOGO
VỎ BỌC HỘ CHIẾU SIMILI IN LOGO
BÌA THIỆP DA PU IN LOGO
VỎ CARD DA SAFIANO IN LOGO
TÚI COSMETIC DA PU IN LOGO
THẺ ĐEO TÊN DA PU IN LOGO
TÚI CLUTCH DA PU IN LOGO
VÍ CARD DA PU IN LOGO
BUN YÊU CÂY : là một chàng trai vô danh, không rõ ràng. yêu cây tức là một cuộc sống nhẹ nhàng, ung dung và có nhiều góc nhìn cuộc sống. Bun yêu cây như một chanel của Vuông tản mạn, đời thực nhưng k triết lý lên đời, không bồn bã hơn thua, không theo sự phù phiếm đơn thuần. Bun yêu cây đơn giản hơn, mộc mạc hơn và đi theo một lối sống tích cực, hiện thực hoá cuộc sống bằng những tư duy mới mẻ và màu sắc.
BUN YÊU CÂY : là một chàng trai vô danh, không rõ ràng. yêu cây tức là một cuộc sống nhẹ nhàng, ung dung và có nhiều góc nhìn cuộc sống. Bun yêu cây như một chanel của Vuông tản mạn, đời thực nhưng k triết lý lên đời, không bồn bã hơn thua, không theo sự phù phiếm đơn thuần. Bun yêu cây đơn giản hơn, mộc mạc hơn và đi theo một lối sống tích cực, hiện thực hoá cuộc sống bằng những tư duy mới mẻ và màu sắc.