Vuông shop, nơi chất chứa những yêu thương chờ được lan tỏa!

Vuông công cụ
MACRO MINI ĐEN
450.000 đ
MACRO MINI TRẮNG
450.000 đ
MACRO MINI BEGIE
450.000 đ
MACRO MINI SANDLE TAN
HAPPIER HỒNG CAM
545.000 đ
HAPPIER HỒNG NHẠT
HAPPIER ĐEN
545.000 đ
HAPPIER XANH BLUE
545.000 đ
VÍ NỮ VÍ NỮ
Danh mục
VÍ DÀI CAMELIA BEGIE
VÍ DÀI CAMELIA ĐEN
VÍ DÀI CAMELIA SANDLE TAN
PETITE BEGIE
395.000 đ
PETITE SANDLE TAN
395.000 đ
PETITE ĐEN
395.000 đ
VÍ ND HỒNG
495.000 đ
VÍ ND XANH XÁM
495.000 đ
VÍ NAM VÍ NAM
Danh mục
DOUBLEMAN NÂU
600.000 đ
DOUBLEMAN XANH ĐEN
600.000 đ
DOUBLEMAN SADDLE TAN
DOUBLEMAN ĐEN
600.000 đ
VÍ NAM GẬP ĐỨNG NÂU CHOCOLATE
VÍ NAM GẬP ĐỨNG SANDLE TAN
VÍ NAM GẬP ĐỨNG NAVY BLUE
VÍ ĐỨNG CAPTAIN ĐEN
MINI ROSE BEGIE
195.000 đ
MINI ROSE BRUNT ORANGE
MINI ROSE ĐEN
195.000 đ
VÍ START ĐỎ
280.000 đ
VÍ START SANDLE TAN
VÍ START XANH
280.000 đ
VÍ START ĐEN
280.000 đ
VÍ START HỒNG
280.000 đ
PIN 165 CHÚ VỊT
Hết hàng
MEMORIES XANH ĐEN
295.000 đ
MEMORIES LIGHT BLUE
295.000 đ
MEMORIES MÀU ĐEN
295.000 đ
MEMORIES HỒNG PASTEL
MEMORIES MÀU SADDLE TAN
MEMORIES MÀU NÂU
295.000 đ
MEMORIES ĐỎ ĐÔ
295.000 đ
PC LEATHER SADDLE TAN
Hết hàng
PC LEATHER ĐỎ
Hết hàng
PC LEATHER XANH ĐEN
Hết hàng
PC LEATHER ĐEN
370.000 đ
PC LEATHER NÂU
Hết hàng
PC XANH LÁ
150.000 đ
PC XÁM
150.000 đ
PC CAM
150.000 đ
BALO BALO
Danh mục
SKYLINE XANH ĐEN
480.000 đ
SKYLINE ĐEN
480.000 đ
SKYLINE XÁM
480.000 đ
EXPLORE XÁM
480.000 đ
EXPLORE ĐEN
Hết hàng
EXPLORE XANH ĐEN
Hết hàng
BALO ALL DAY ĐEN
Hết hàng
BALO ALL DAY TRẮNG KEM
SQ PERFUME SQ PERFUME
Danh mục
NOIR DESIR 50ml
Hết hàng
LIMER 50ml
Hết hàng
FAIRY 50ml
748.000 đ
RISING IN LOVE 50ml
748.000 đ
WISDOM 50ml
748.000 đ
IT'S NOW OR NEVER 50ml
LET'S START FROM HERE 50ml
WANDER 50ml
748.000 đ
DOOR GIFTS DOOR GIFTS
Danh mục
PAASPORT COVER KHẮC LOGO
BAO DA BÚT BI IN LOGO
VỎ BỌC HỘ CHIẾU SIMILI IN LOGO
BÌA THIỆP DA PU IN LOGO
VỎ CARD DA SAFIANO IN LOGO
TÚI COSMETIC DA PU IN LOGO
THẺ ĐEO TÊN DA PU IN LOGO
TÚI CLUTCH DA PU IN LOGO
BUN YÊU CÂY : là một chàng trai vô danh, không rõ ràng. yêu cây tức là một cuộc sống nhẹ nhàng, ung dung và có nhiều góc nhìn cuộc sống. Bun yêu cây như một chanel của Vuông tản mạn, đời thực nhưng k triết lý lên đời, không bồn bã hơn thua, không theo sự phù phiếm đơn thuần. Bun yêu cây đơn giản hơn, mộc mạc hơn và đi theo một lối sống tích cực, hiện thực hoá cuộc sống bằng những tư duy mới mẻ và màu sắc.
BUN YÊU CÂY : là một chàng trai vô danh, không rõ ràng. yêu cây tức là một cuộc sống nhẹ nhàng, ung dung và có nhiều góc nhìn cuộc sống. Bun yêu cây như một chanel của Vuông tản mạn, đời thực nhưng k triết lý lên đời, không bồn bã hơn thua, không theo sự phù phiếm đơn thuần. Bun yêu cây đơn giản hơn, mộc mạc hơn và đi theo một lối sống tích cực, hiện thực hoá cuộc sống bằng những tư duy mới mẻ và màu sắc.