Ví Bmo dài màu đỏ đô.
Ví Bmo dài màu đen.
Ví Bmo dài màu bò.
Ví Bmo dài màu nâu.
Ví VUÔNG dài da thêu chữ V màu đỏ đô.
Ví VUÔNG dài thêu chữ V màu nâu.
Ví VUÔNG dài da thêu chữ V màu bò nhạt.
Ví VUÔNG dài da thêu chữ V màu bò đậm.
Ví VUÔNG dài da thêu chữ V màu đen.
Ví VUÔNG dài da mềm màu đỏ đô.
Ví VUÔNG dài da mềm màu nâu.
Ví VUÔNG dài da mềm màu bò nhạt.
Ví VUÔNG dài da mềm màu bò đậm.
Ví VUÔNG dài da mềm màu đen.
VÍ DÀI BASIC DA PU MÀU ĐEN
VÍ DÀI BASIC DA PU MÀU NÂU
1
 
2
 
3