Ví dài Liti 2 màu đen.
Ví dài Liti 2 màu đỏ đô.
Ví dài Liti 2 màu bò.
Ví dài Liti 2 màu nâu.
Ví VUÔNG dài da thêu chữ V màu đỏ đô.
Ví VUÔNG dài thêu chữ V màu nâu.
Ví VUÔNG dài da thêu chữ V màu bò nhạt.
Ví VUÔNG dài da thêu chữ V màu bò đậm.
Ví VUÔNG dài da thêu chữ V màu đen.
Ví VUÔNG dài da mềm màu đỏ đô.
Ví VUÔNG dài da mềm màu nâu.
Ví VUÔNG dài da mềm màu bò nhạt.
Ví VUÔNG dài da mềm màu bò đậm.
Ví VUÔNG dài da mềm màu đen.
Ví mie VUÔNG màu đỏ đô.
Ví mie VUÔNG màu xanh đen.
1
 
2
 
3
 
4