Balo VUÔNG màu beige.
Balo VUÔNG màu xanh mint.
Balo VUÔNG màu đen.