ĐẦM TAY RŨ SIZE S
ĐẦM TAY RŨ SIZE M
ĐẦM TAY RŨ SIZE L