BALO HAI TÚI MÀU XÁM
BALO HAI TÚI MÀU ĐEN
BALO HAI TÚI MÀU HỒNG
BALO HAI DÂY KÉO NGOÀI MÀU HỒNG
BALO HAI DÂY KÉO NGOÀI MÀU XÁM
BALO HAI DÂY KÉO NGOÀI MÀU ĐEN
BALO PASTEL MÀU XANH
BALO DÂY KÉO MÀU ĐEN
BALO DÂY KÉO MÀU XANH
BALO DÂY KÉO MÀU HỒNG
BALO PASTEL MÀU ĐEN
BALO PASTEL MÀU HỒNG
BALO PASTEL MÀU KEM
Hết hàng