TÚI 2 NGĂN MÀU ĐEN
TÚI 2 NGĂN MÀU HỒNG
TÚI 2 NGĂN MÀU BE
Hết hàng
TÚI 2 NGĂN MÀU NÂU
TÚI DA KẺ MÀU ĐEN
TÚI DA KẺ MÀU HỒNG
TÚI DA KẺ MÀU XÁM
TÚI DA KẺ MÀU BÒ
TÚI VỎ SÒ MÀU BÒ
TÚI VỎ SÒ MÀU ĐEN