VÍ NAM NGANG BASIC MÀU XANH DƯƠNG
VÍ NAM NGANG BASIC MÀU ĐEN
VÍ NAM NGANG BASIC MÀU NÂU
VÍ NAM NGANG BASIC MÀU BÒ