VÍ DÀI MAY TAY MÀU ĐEN
VÍ DÀI MAY TAY MÀU VÀNG BÒ
VÍ DÀI MAY TAY MÀU XANH DƯƠNG
VÍ DÀI MAY TAY MÀU XANH NGỌC
VÍ DÀI MAY TAY MÀU ĐỎ ĐÔ
VÍ DÀI MAY TAY MÀU NÂU